Acta de aclaración de dudas SESIÓN ORDINARIA 13/2017